Over Zorgcoöperatie Reek 

Reglementen

Huishoudelijk reglement en protocol Privacyreglement

Onze vereniging Zorgcoöperatie Reek heeft een huishoudelijk reglement opgesteld. Naar gelang onze activiteiten zich ontwikkelen zullen protocollen en reglementen aangepast worden, tijdens de Algemene Ledenvergadering zal dit jaarlijks worden vastgesteld. Door op onderstaande knoppen te klikken heeft u inzage in het Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk reglement