Zorgcoöperatie Landerd

Samen met Zorgcoöperatie Zeeland en Zorgcoöperatie Schaijk vormen we Zorgcoöperatie Landerd.
Gezamenlijk hebben we een meerjarenbeleid opgesteld voor 2024 t/m 2028, dat te lezen is in het volgende beleidsplan:
Beleidsplan ZCL versie 2024
                                                                          Akte van oprichting