ZORGCOÖPERATIE Diensten

Klussendienst Zorgcoöperatie Reek 

Wat en voor wie ?

Speciaal voor de (zorgbehoevende) inwoners van Reek is door de vereniging Zorgcoöperatie Reek een klussendienst in het leven geroepen om kleine klusjes te doen in en om het huis. Vooropgesteld moet worden dat de klussendienst GEEN onderhoudsdienst is. Bij “klusjes” dient te worden gedacht aan het repareren van bijvoorbeeld een lekkende kraan, kapotte verlichting en het verhelpen van kleine mankementjes en kleine verstelwerkzaamheden aan kleding. 

De nadruk ligt op klein.  

Het is niet de bedoeling van de dienst om tuinonderhoud te plegen , verbouwingen te doen of terrassen en opritten aan te leggen.

De klussendienst is in principe gratis voor alle inwoners van Reek. Moeten er ten behoeve van de klus materialen aangeschaft worden, dan komen deze voor rekening van de aanvrager.

Hoe gaat het in zijn werk

Als u een klusje heeft voor deze dienst dan dient u zich aan te melden bij een van de coördinatoren:

  • Henny v.d. Elzen
    Telefoon : 06-10837234
  • Rien Nooijen
    Telefoon : 0486-476078 / 06-10719985

De coördinator stuurt een vrijwilliger die met u een afspraak maakt om te kijken of deze klus door de klussendienst van de Zorgcoöperatie Reek gedaan kan worden en eventueel een vervolgafspraak maken.                                                                                                        

Indien de klus niet door de klussendienst kan worden verricht, zal in samenspraak met de coördinator bekeken worden hoe het probleem opgelost kan worden.