Preventiewerkers

Preventiewerkers Jeugd

De Gemeente Maashorst, voorheen Landerd, wil een samenleving creëren waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, en waar iedereen met plezier zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven deelnemen aan de samenleving. Het  doel is dat ieder in Reek zich betrokken voelt. Dat inwoners, organisaties en ondernemers zich maatschappelijk in willen zetten. Om de inwoners hierin te ondersteunen is er o.a.  een preventiewerker volwassenen en een preventiewerker Jeugd werkzaam binnen Reek. Samen kunnen we kijken wat er leeft in de dorpen, waar vragen of problemen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Dit kan een individuele hulpvraag zijn en natuurlijk hebben wij daarin ons beroepsgeheim. Maar er kunnen ook problemen of signalen opgepakt worden die breder zijn. Of er is behoefte aan wat meer informatie over een onderwerp, iedere levensfase van mensen kan weer andere vragen oproepen.

Wil je een keer kennismaken of heb je een vraag, neem dan per e-mail of telefonisch contact op met ons. Onze diensten zijn gratis en zonder diagnose aan te vragen.

Preventiewerker Jeugd Nettie Nabuurs-Bos