ZORGCOÖPERATIE Diensten

Zorgcoöperatie Reek Repareert

Op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur kunt u elke eerste vrijdag van de maand, in het ontmoetingscentrum “de Babbelaer” van Zorgcoöperatie Reek terecht om kapotte spullen zoals speelgoed, broodroosters, lampjes, föhns, kortom alles wat het niet meer doet, te laten maken. Ook kleine reparaties aan fietsen en rollators zijn mogelijk.

Hoe gaat het in zijn werk?

U meldt zich aan bij de coördinator van de bezoekdienst.

Na uw aanmelding volgt een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt kennis met u gemaakt en bepaald wat de dienst voor u kan betekenen. Ook worden de mogelijkheden besproken, het kan zijn dat u af tijdelijk gebruik wilt maken van onze dienst, maar het kan ook zijn dat u gedurende langere tijd gebruik wilt maken van de dienst.

Vervolgens gaat de bezoekdienst op zoek naar een vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt contact met u op en maakt met u afspraken over het wat, waar, wanneer en hoe. U krijgt zoveel mogelijk te maken met dezelfde vrijwilliger.

Wat en voor wie?

Alle inwoners van Reek kunnen een beroep doen op de Bezoekdienst, de dienst is niet leeftijdsgebonden.

Coördinatoren:

  • Lies Wijtmans
    Mobiel: 06-52675345
    Email: lberk@home.nl
  • Henny van den Elzen
    Mobiel: 06-10837234
    Email: hennij_elzen@hotmail.com