ZORGCOÖPERATIE Diensten

Bezoekdienst van de Zorgcoöperatie Reek 

De bezoekdienst van de Zorgcoöperatie Reek is een dienst met een sociaal karakter en zorgt ervoor dat mensen die eenzaam zijn of slecht van huis kunnen van tijd tot tijd bezoek ontvangen. Een bezoekje kan bestaan uit een gezellig praatje met een kopje koffie of thee, maar er kan ook een spelletje gedaan worden, een wandelingetje gemaakt worden of een bezoekje  gebracht worden aan het ontmoetingsplek De Babbelaer.

Hoe gaat het in zijn werk?

U meldt zich aan bij de coördinator van de bezoekdienst.

Na uw aanmelding volgt een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt kennis met u gemaakt en bepaald wat de dienst voor u kan betekenen. Ook worden de mogelijkheden besproken, het kan zijn dat u af tijdelijk gebruik wilt maken van onze dienst, maar het kan ook zijn dat u gedurende langere tijd gebruik wilt maken van de dienst.

Vervolgens gaat de bezoekdienst op zoek naar een vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt contact met u op en maakt met u afspraken over het wat, waar, wanneer en hoe. U krijgt zoveel mogelijk te maken met dezelfde vrijwilliger.

Wat en voor wie?

Alle inwoners van Reek kunnen een beroep doen op de Bezoekdienst, de dienst is niet leeftijdsgebonden.

Coördinatoren:

Lies Wijtmans
Mobiel: 06-52675345
Email: lberk@home.nl

Jose Govers
Mobiel: 06-20363087
Email: goversjose24@gmail.com

Liesbeth van Rhijn
Mobiel: 06-57625388
Email: rhijnreek@gmail.com

Gertie Theunissen
Mobiel: 06-11038370
Email: gertie.zorgcooperatiereek@gmail.com