Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Vrijwilligersavond

Al tien jaar Ievert Zorgcoöperatie Reek (ZCR) haar diensten aan de inwoners van Reek. Dit gebeurt samen met een heleboel lokale vrijwilligers. De zorgcoöperatie is voor het dorp en door het dorp. Je kunt meer lezen over de activiteiten en diensten op www.zorgcooperatie-reek.nl, op Facebook en elke maand in dorpsblad Reek Goed Voor Mekaar.

De zorgcoöperatie staat op verschillende momenten stil bij het tienjarig bestaan. De vrijwilligers zijn vrijdag 27 oktober getrakteerd op een muzikale avond. Alie leden zijn uitgenodigd voor het jubileumfeest op zaterdag 9 december; die dag bestaat Zorgcoöperatie Reek precies tien jaar.

VRIJWILLIGERSAVOND

Omdat de zorgcoöperatie tien jaar bestaat dit jaar is voor alle huidige en voormalige vrijwilligers een bedankavond gehouden. Zij zijn van onschatbare waarde. Zonder vrijwilligers is er geen zorgcoöperatie. Van de ongeveer driehonderd leden zijn er honderddertig actief als vrijwilliger. Als gastheer of -vrouw in ontmoetingsruimte De Babbelaer, rijdend voor de vervoersdienst, klussend bij ZCR Repareert en de klussendienst, als lid van de mantelzorgwerkgroep of binnen de bezoekdienst. Of zich inzettend voor één van onze andere diensten, werkgroepen of eenmalige klussen.

In Het Wapen van Reek genoten de vrijwilligers 27 oktober van het gezang en de kolder van Kneut. Die groep heeft een gemiddelde leeftijd van 70 jaar, maar dat was niet te merken. Bij het afscheid kregen alle vrijwilligers nog een kleinigheidje mee. De vrijwilligers die zich voor de avond hadden afgemeld omdat ze er niet bij konden zijn, krijgen dit lekkernijtje nog thuisgebracht.