Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Uitreiking Mantelzorgcompliment 2023

Op de Dag van de Mantelzorg, vrijdag 10 november, kwamen de Reekse mantelzorgers samen in de foyer van Het Wapen. Uitgenodigd door de gemeente Maashorst en Zorgcoöperatie Reek werden zij daar ontvangen met koffie en gebak.

Ramona Sour, wethouder Zorg en Welzijn, sprak haar grote dank uit voor het belangrijke werk dat de mantelzorgers dagelijks, belangeloos doen voor hun hulpbehoevende dierbaren. Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel binnen de zorg.

Zorgcoöperatie Reek vindt het van belang dat er aandacht is voor mantelzorgers, niet alleen op de Dag van de Mantelzorg maar gedurende het hele jaar. Daarvoor is binnen de zorgcoöperatie de werkgroep mantelzorg actief die contact onderhoudt met de mantelzorgers en regelmatig verschillende activiteiten voor hen organiseert.

In de loop van de middag namen de aanwezigen, onder begeleiding van Mark Hertogs van Missie Maashorst, enthousiast deel aan een aantal spellen die in Het Wapen en De Babbelaer waren uitgezet. Tussendoor was er voldoende ruimte voor het nuttigen van een drankje en om in een ontspannen sfeer van gedachten te wisselen met ‘collega’ mantelzorgers. De middag werd afgesloten met een frietje en een snack. Bij het afscheid werd aan de mantelzorgers het mantelzorgcompliment uitgereikt, beschikbaar gesteld door de gemeente Maashorst.