Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Twee koninklijke onderscheidingen in Reek

AREND EN LIESBETH VAN RHIJN KRIJGEN LINTJE OPGESPELD

Elk jaar vindt vlak voor Koningsdag de traditionele lintjesregen plaats. Vorig jaar bleef het droog in Reek. Dit jaar zijn vrijdag 26 april in Theater Markant twee inwoners verrast door burgemeester Hans van der Pas. Het gaat om een echtpaar dat zich op allerlei manieren verdienstelijk maakt voor de gemeenschap: Arend van Rhijn en Liesbeth van Rhijn-Lughthart. Beiden zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Beide echtelieden zetten zich al geruime tijd in voor de Protestantse kerk in Grave. Liesbeth is vrijwilliger sinds 1984, onder meer als pastoraal medewerker en lid van de commissie eredienst. Arend helpt onder andere als lid van de commissie fondsenwerving. Ook is hij lid van de restauratiecommissie kerk en orgel. Verder is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bagijnenkerk, het onderkomen van de Protestantse gemeenschap. Momenteel loopt er een actie om middels de verkoop van plantjes geld in te zamelen voor de vervanging van het dak en een flinke opknapbeurt van de aangrenzende kosterswoning.

ZORGCOÖPERATIE

Liesbeth is sinds de opstart betrokken bij Zorgcoöperatie Reek. De eerste tien jaar als bestuurslid en nu nog steeds bij de mantelzorgwerkgroep en de bezoekdienst. Ze zet zich met ziel en zaligheid in voor het ondersteunen van mantelzorgers, zodat er veel aandacht is voor deze belangrijke groep mensen. Nog altijd helpt ze bij de organisatie van het mantelzorgcafé. Verder zorgt ze samen met de mantelzorgwerkgroep regelmatig voor een stukje ontspanning voor de Reekse mantelzorgers, want de boog kan niet altijd gespannen staan.

DORPSBLADBEZORGER

Na het verschijnen van het eerste nummer van Reek Goed Voor Mekaar bood Liesbeth zich aan als bezorger voor alle adressen ten zuiden van de Rijksweg. Elke laatste zaterdag van de maand bezorgde ze zestig tijdschriften huis aan huis. Om een beeld te geven hoe enorm deze klus is: het huis in het meest zuidelijke puntje van haar ‘wijk’ ligt ruim vijf kilometer van het meest noordelijke huis. Toen Liesbeth vorig jaar te kennen gaf te willen stoppen, begon een lastige zoektocht naar een opvolger. Dat is alleen gelukt door de wijk te splitsen in twee gelijke delen met elk een eigen verspreider.

KOREN

Drie jaar geleden is het Smitskoor ter ziele gegaan. Sinds de oprichting in 2000 zong Arend graag mee en was hij tevens secretaris van het koor. In 2017 heeft hij diezelfde pet ook opgezet bij zangvereniging Cantate Deo uit Grave. Net als Liesbeth zet Arend zich in voor Zorgcoöperatie Reek als vrijwilliger van de bezoekdienst. Ook is hij actief als vertrouwenspersoon.

Liesbeth en Arend hebben hun koninklijke onderscheiding zeker verdiend.
Van harte gefeliciteerd namens Zorgcoöperatie Reek,
Reek Goed Voor Mekaar en al jullie dorpsgenoten.