Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 5 april heeft Zorgcoöperatie Reek haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Met zo’n negentig aanwezige leden was de avond goed bezocht. Voorzitter Patricia Jansen opende de vergadering met de volgende mededelingen: graag doorgeven aan onze secretaris Anita van Schaick als iemand (langdurig) ziek is, zodat we namens de zorgcoöperatie een kaartje kunnen sturen. We hebben nog steeds een vacature voor een extra coördinator voor de vervoersdienst en we zoeken een extra lid voor de werkgroep FeelFit.

Anita van Schaick, secretaris, heeft een deel van het jaarverslag 2023 voorgelezen. Op 1 januari 2023 had de zorgcoöperatie 296 leden. “In 2023 hebben zich 23 mensen als nieuw lid aangemeld, zijn zeven leden verhuisd, hebben zeven leden opgezegd en zijn ons helaas zeven leden ontvallen. Op 31 december 2023 hadden wij 298 leden. Van deze leden zijn er 133 actief als vrijwilliger, gemiddeld in twee van onze diensten en werkgroepen (waarbij sommigen zelfs in vier of vijf).”

Patricia Jansen vertelde vervolgens over de samenwerking met de zorgcoöperaties in Schaijk en Zeeland, wat heeft geresulteerd in het mooie meerjarenbeleidsplan 2024- 2028. De coördinatoren van alle diensten en werkgroepen hebben als onderdeel van het jaarverslag verteld wat voor activiteiten zijn gedaan in 2023. Als laatste kwam Gertie Theunissen, preventiewerker volwassenen, aan het woord. Zij vertelde wat zij samen met haar collega’s Nettie Nabuurs en Marieke van Dinther (preventiewerkers jeugd) allemaal heeft kunnen betekenen in Reek.

Zorgcoöperatie Reek is in de loop der jaren flink gegroeid. Het jaarverslag 2023 is aangenomen en vastgesteld. Het is voor iedereen te vinden op www.zorgcooperatie-reek.nl onder het kopje ‘Over ZCR’. Na de toelichting van Wim van den Hazelkamp op het financieel jaarverslag en de balans 2023 werd het bestuur met algemene stemmen decharge verleend voor het financiële jaarverslag van 2023.

AFSCHEID WIM

Twee van de bestuursleden waren aftredend en herkiesbaar: Ellen Coppis en Erna de Brouwer. Beiden zijn door de leden herkozen. Daarna volgde een emotioneel moment van de avond, want penningmeester Wim van den Hazelkamp, was aftredend en niet meer herkiesbaar. Wim heeft zich vanaf de start van de zorgcoöperatie als penningmeester over de financiën ontfermd. Dat is dus al tien jaar. Hij heeft in die periode de boekhouding nauwkeurig en nauwgezet bijgehouden. Daar kon het bestuur rotsvast op vertrouwen. Elk jaar weer werd Wim door de kascommissie gecomplimenteerd voor de goed onderbouwde en duidelijke financiële administratie.

Patricia bedankt Wim voor zijn grote inzet, zijn prettige samenwerking en het prima beheer van de financiën met duidelijke uitleg. “We konden als bestuur steeds weer op Wim terugvallen als ‘geheugen’ van de zorgcoöperatie en met al onze vragen bij hem terecht”, stelt ze. “Uiteraard begrijpen we het besluit van Wim om er na tien jaar mee te stoppen, maar het zal zeker wennen zijn zonder hem aan de rechterzijde van de voorzitter. We gaan hem zeker missen. Na deze dankwoorden krijgt de vertrekkende penningmeester een mooie bos bloemen overhandigd en een cadeaubon. Wim verdwijnt niet helemaal van het toneel, want hij heeft aangegeven dat hij het bestuur wil blijven ondersteunen door het bijhouden van de ledenadministratie.

De opvolger van Wim is ook bekend. Pierre Loeffen is bereid gevonden om penningmeester te worden. De aanwezige leden zijn unaniem akkoord met zijn benoeming. Pierre bedankt Wim voor de warme overdracht, de tijd en bereidheid om de zaken goed en gedegen over te dragen. Hij is blij dat hij met vragen altijd terecht kan bij Wim.

TECHNIEK IN ZORG EN WELZIJN

Na afloop van het officiële gedeelte en de pauze stond er nog een lezing op het programma. Marian Adriaansen, sinds 2022 lid van het ZCR-bestuur, is emeritus lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij heeft een veelzijdige loopbaan als docent, afdelingsdirecteur Verpleegkunde, onderzoeker en als lector Langdurige Zorg en Innovatie in de Care gehad.

Met veel humor liet Marian het publiek zien wat er op dit moment al allemaal mogelijk is in de zorg, maar ook bij je thuis, aan techniek. Van het beeldbellen of appen met je arts tot het meten van je eigen waardes die dan door een verpleegkundige achter de schermen worden gecheckt, tot het opereren door robots. Thuis kun je technologie inzetten voor het openen en sluiten van de gordijnen, je kunt een robotstofzuiger gebruiken (of robotgrasmaaier), de voordeur met een app openen, maar ook geholpen worden door bewegingsmonitoren als je voor je zorgbehoevende ouder zorgt. Zodat je op tijd een signaal krijgt als je ouder bijvoorbeeld gevallen is. Er zijn veel hulpmiddelen te huur of te koop waarmee je (langer) prettiger thuis kunt blijven wonen en waarmee je je afhankelijkheid van andere mensen vermindert. Voor advies kun je vaak via je zorgverzekering een ergotherapeut inschakelen. Ook zijn veel hulpmiddelen te vinden op www.vilans.nl of ga een kijkje nemen in het T-Huiz in Oss.