Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Preventiewerkers vormen vliegwiel bij nieuwe initiatieven: ‘Als wij een behoefte signaleren dan spelen we daarop in’

REEK/SCHAIJK/ZEELAND – Zo’n tien jaar geleden is Zorgcoöperatie Schaijk gestart met een wijkverpleegkundige voor het dorp; iemand die mensen bij elkaar brengt en zaken met elkaar verbindt. Een gouden idee. Vrij snel volgde er iemand voor Reek en Zeeland. Door de jaren heeft de functie diverse namen gehad, zoals gezondheidsopbouwwerker en verbindingsofficier. Sinds een aantal jaar is de gebruikte term preventiewerker volwassenen. Het goede werk wat zij verrichten is al die tijd onverminderd doorgegaan. Helma Vermeer is al negen jaar actief in Zeeland, Gertie Theunissen drie jaar in Reek en Hilda de Jongh heeft de taak begin dit jaar overgenomen in Schaijk.

Hoewel de preventiewerkers gekoppeld zijn aan de zorgcoöperaties in Reek, Schaijk en Zeeland staat hun werk daar toch los van. “We krijgen input vanuit het bestuur”, legt Helma uit, “maar uiteindelijk bekijken we alles vanuit onze eigen kennis, expertise en talent. Als wij in de gemeenschap een behoefte signaleren dan spelen we daarop in. Vaak kan de zorgcoöperatie wel een oplossing bieden. Kijk bijvoorbeeld naar de mantelzorgwerkgroepen in elk dorp. Die doen fantastisch werk.”

Verbinding leggen
Eén van de belangrijkste taken van de preventiewerkers is de juiste mensen aan elkaar koppelen. “Bij een nieuw initiatief fungeren wij in het begin vaak als kartrekker”, vertelt Gertie. “Wij zorgen voor een goed fundament. De ene keer ben je er wat langer bij betrokken, terwijl op andere momenten je het sneller los kunt laten. Soms heb je ergens ook gewoon meer affiniteit mee.”
Helma vult aan: “Wij zijn echt de spin in het web. Bij heel veel zaken zijn wij de aangewezen persoon om iets op te pakken, maar ook wij kunnen niet alles in het beperkt aantal uren dat we tot onze beschikking hebben. Soms moet je keuzes maken, want je kunt niet alle ballen hoog houden. Verder staat of valt het succes van een project ook met de betrokkenheid van de vrijwilligers. Het is eigenlijk de bedoeling dat die ons na de opstartfase niet meer nodig hebben. Als iets loopt dan zijn wij minder nadrukkelijk aanwezig of pas als sluitstuk. Soms is de inzet van een professional juist gewend. Een goed voorbeeld is Lokaal voor Lokaal Zeeland. De voedselpakketjes moeten anoniem weggebracht worden om de privacy van de ontvangers te beschermen. Dat coördineer ik.”

Eigen identiteit
Waar elk dorp zijn eigen identiteit heeft, geldt dat ook voor de aanpak van de preventiewerkers. Ze hebben veel steun aan elkaar, maar doen het alle drie op hun eigen manier. Een manier die past bij het dorp waar ze werken. Zo maakt Gertie in Reek bijvoorbeeld de planning voor de bezoekgroep, terwijl Helma dat in Zeeland volledig overlaat aan de vrijwilligers. In Schaijk is er één bezoekgroep ontstaan na samenwerking tussen de zorgcoöperatie, parochie en Zonnebloem.

Wat wel alle preventiewerkers merken, is een groot verschil voor en na corona. “Er komen meer vragen binnen, er is meer armoede, meer agressie en meer eenzaamheid”, ervaart Gertie. “We gaan regelmatig op huisbezoek. Voor mijn gevoel voer ik dan gewoon een gesprek, maar voor die mensen kan het veel meer betekenen. Dat blijf ik bijzonder vinden, dat ik anderen zo kan helpen. Praten kan heel helpend zijn. Ik draai niet om de zaken heen, maar pak de koe bij de hoorns. Zo probeer je iemand in zijn of haar kracht te zetten.” 

Hilda valt haar bij: “Mensen hebben behoefte om gezien te worden. Daarom kunnen wij onze rol ook niet uitvoeren zonder zorgcoöperatie. Nu kun je mensen heel concreet iets aanbieden als daar behoefte aan is. Ze kunnen direct geholpen worden, bijvoorbeeld door de vervoersdienst of tijdens een creatieve middag om met anderen in contact te komen.”

Ontmoetingsruimtes
Gertie, Hilda en Helma onderstrepen allemaal het grote belang van een goede ontmoetingsruimte. “Wat dat betreft ben ik wel wat jaloers op Reek en Schaijk”, geeft Helma toe. “Die hebben een prachtige ruimte met veel mogelijkheden. Een eigen plek waar mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. Dat missen wij toch wel een beetje. Ik had gehoopt dat zoiets in het nieuwe dorpshuis gecreëerd kon worden, maar daar lijkt het niet op. Erg jammer, want met de juiste faciliteiten is het veel eenvoudiger om iets te organiseren. Het is veel makkelijker om mensen op hun gemak bij elkaar te brengen.”

De preventiewerkers hebben keer op keer bewezen een belangrijke rol te vervullen in het leefbaar houden van een gemeenschap. Ze zijn niet meer weg te denken. Zonder hen hadden de dorpen veel minder voor elkaar gekregen. Ze zijn het cement dat de vrijwilligers bij elkaar houdt om een plan te realiseren. Heb jij een idee of wil je graag ergens bij helpen? Neem dan contact op met de preventiewerker in jouw dorp.


Preventiewerkers volwassenen
Reek: Gertie Theunissen (06-11038370 en gertie.zorgcooperatiereek@gmail.com)
Schaijk: Hilda de Jongh (06-30104816 en wijkverpleegkundige@zorgcooperatieschaijk.nl)
Zeeland: Helma Vermeer (06-20246024 en helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl)

Preventiewerkers jeugd
Reek en Zeeland: Nettie Nabuurs (06-53343689 en nettie@preventiewerkerjeugd.nl)
Schaijk: Tobias Jubbega (06-40091083 en tobias.jubbega@ons-welzijn.nl)