Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

10 jarig jubileum ZCR

ZORGCOOPERATIEREEK  VIERT TIENJARIG BESTAAN

Zorgcoöperatie Reek heeft zaterdag 9 december het tienjarig bestaan gevierd met een mooi jubileumfeest in de grote zaal van Het Wapen. Alle leden en hun partners waren uitgenodigd. Ongeveer de helft was aanwezig.

Voorzitter Patricia Jansen en voormalig voorzitter, tevens erelid, Harrie van Dongen openden de avond. Daarna genoten de aanwezigen onder het genot van een drankje en hapje van de muziek van orkest Jersey. Beide broers hebben met een vrolijke noot de avond opgeluisterd, helemaal voor niets, als dank vanuit hen voor wat de zorgcoöperatie in hun geboortedorp doet. Veel leden waagden zich op de dansvloer voor een foxtrotje of zelfs een veleta of polka. Ook de jongere leden lieten zich al twistend op de dansvloer zien.

STUKJE HISTORIE

Hoe is Zorgcoöperatie Reek eigenlijk tot stand gekomen? In februari 2011 besluit de stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd (BOL) om te komen tot oprichting van een zorgcoöperatie voor de kern Schaijk. Op 1 januari 2012 start Zorgcoöperatie Schaijk. Meteen rijst de vraag of ook inwoners van Reek zich hierbij kunnen aansluiten. Vanuit BOL komt dan de vraag aan Harrie van Dongen om medestanders te vinden om in Reek de behoefte van een eigen zorgcoöperatie te inventariseren.

Er start een werkgroep die in het eerste kwartaal van 2012 informatieavonden houdt en enquêtes uitschrijft. De gemeente Landerd kent Reek en Zeeland een subsidie toe om dit alles te financieren. Patricia Jansen: “Wij willen de mensen die als werkgroep de zorgcoöperatie-trein op de rails hebben gezet heel erg danken voor hun inzet: Marij van Diggelen, Henk Hendriks, Philip Rekelhoff en Johan Danen.”

OPRICHTING

Er bleek voldoende draagvlak te zijn in Reek voor de oprichting van een eigen zorgcoöperatie. Vanuit de werkgroep is toen een bestuur samengesteld dat verschillende vaardigheden en ervaringen combineerde, op het gebied van onder andere zorg en vervoer. “Op precies 9 december 2013 werden door het toenmalige bestuur de handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte”, blikt Patricia terug, “en op 1 april 2014 is de vereniging van start gegaan met de verschillende diensten. Als huidig bestuur willen wij onze enorme dank uitspreken voor de bestuursleden van het eerste uur: Harrie van Dongen als voorzitter, Chris School als secretaris, Wim van den Hazelkamp als penningmeester, Karel Oomen, Mieke Nooijen, Liesbeth van Rhijn en Mari Biemans. Karel en Mieke hebben bijna 6,5 jaar in het bestuur gezeten, Liesbeth zelfs bijna 9 jaar.

 Wim is zelfs nog steeds actief. Ook Michaël Kranz willen we graag noemen, die na Chris School twee jaar secretaris is geweest.

BLIK OP TOEKOMST

In tien jaar tijd is de Reekse zorgcoöperatie gegroeid naar zo’n driehonderd leden. Het trotse bestuur bestaat uit Patricia Jansen, Anita van Schaick, Wim van den Hazelkamp, Harrie van Casteren, Wilma Kuijpers, Ellen Coppis, Erna de Brouwer en Marian Adriaansen. “De club kan steunen op bijna honderdveertig vrijwilligers”, zegt Patricia tevreden. “We hebben een mooie huiskamer, onze Babbelaer, en we draaien met z’n allen een flink aantal diensten en activiteiten. We kunnen ook nog eens rekenen op de inzet van onze twee preventiewerkers, die zeer actief zijn in ons dorp. We hebben veel om dankbaar voor te zijn! We willen graag de komende jaren de zorgcoöperatie in stand houden en verder uitbreiden met wat nodig zal zijn in de toekomst.”

UITNODIGING:

Zaterdag 9 december is het precies tien jaar geleden dat Zorgcoöperatie officieel het levenslicht zag. Daarom staat die dag voor alle leden een feestavond op de planning.
Alle leden ontvangen hebben inmiddels de uitnodiging voor 9 december met de (elektronische) post ontvangen:

Beste leden,

De Zorgcoöperatie Reek bestaat op 9 december 10 jaar!
Wij zijn er trots op dit tweede lustrum te mogen vieren.

Deze mijlpaal in ons bestaan was niet mogelijk geweest zonder u. Hier zijn wij zeer dankbaar voor!
Wij nodigen u en uw partner dan ook van harte uit dit heuglijke feit met ons te komen vieren:

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Mocht je verhinderd zijn, dan graag je afmelding uiterlijk vrijdag 1 december sturen naar:
secretaris@zorgcooperatie-reek.nl of bellen naar Anita van Schaick-Linders: 06-50264858.