Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Wijkverpleegkundige

De “Zorg Coöperatie – Reek” is zeer verheugd dat op 1 september 2015 Jose Hanenberg is gestart als wijkverpleegkundige (segment 1) in Reek.
Dat betekent dat ze 10,5 uur per week als opbouwwerker aan de slag gaat.

Wat wil dat opbouwwerk zeggen ?
Ze gaat zich verdiepen in de Reekse samenleving en zal de signalen proberen op te vangen van mensen die op welke manier dan ook hulp nodig hebben.
Leeftijd speelt daarbij geen rol.

Haar taak is om te zorgen dat maatwerk geleverd gaat worden.
Als het kan door vrijwilligers uitgevoerd, maar indien nodig wordt professionele zorg ingezet.
Welke organisatie die zorg gaat leveren is aan de cliënt. Die mag dat zelf bepalen.
Zij organiseert, als een spin in een web, de zorg, maar pakt die zorg niet zelf op als opbouwwerker.

Als opbouwwerker wordt ze ondersteund door een bestuurslid van de Zorg Coöperatie. Dit is gedaan om de  neutraliteit te waarborgen.

Daarnaast gaat  ze per 1 oktober 2015 bij Pantein (in team Zeeland / Reek) als wijkverpleegkundige werken in de thuiszorg, dat wil zeggen handen aan bed, voor 24 uur per week. Ze heeft dus een dubbele functie.

Op onze ledenvergadering van 4 september 2015 kunt u nader met haar kennismaken.