Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

“Vereniging Zorg Coöperatie Reek” gaat van start!

De “Vereniging Zorg Coöperatie Reek” gaat van start!

Om de inwoners alvast kennis te laten maken met de Zorgcoöperatie van Reek gaan wij op dinsdag 1 april, nee dit is geen grap, van start met de Vervoersdienst, de Klussendienst, de Boodschappendienst en de Bezoekersdienst.

Wij hadden ons voorgenomen om dan ook met het Ontmoetingscentrum van start te kunnen gaan, maar dit laat nog even op zich wachten i.v.m. de gesprekken met het bestuur van Het Wapen van Reek en de Gemeente Landerd over het gebruik van Het Wapen van Reek.

Toch hebben wij gemeend dat we de inwoners niet langer kunnen laten wachten omdat er nu al behoefte is aan de diverse diensten.

Wilt u als inwoner van Reek gebruik maken van een van onze diensten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de betreffende dienst die u wilt gebruiken. Ook via één van onze bestuursleden is dit mogelijk.

Bent u nog geen lid en wilt toch nog lid worden, dan kunt u zich opgeven bij
Wim van den Hazelkamp tel. 477533 e-mail: w_hazelkamp@hotmail.com

De Coördinatoren van de Vervoersdienst zijn :
Harrie van Casteren  tel. 475101
Roel Weber                    tel. 474866

De Coördinatoren van de Klussendienst zijn :
Henny van den Elzen tel. 472070                                                                                                                                 Rien Nooijen                  tel. 476078

De Coördinatoren van de Boodschappendienst zijn :
Arie Mesman                 tel. 475927
Maria Kouwenberg    tel. 422773

De Coördinator van de Bezoekersdienst is:
Liesbeth van Rhijn     tel. 420563

De Gastheren/vrouwen starten op een later tijdstip, afhankelijk van de opening van het ontmoetingscentrum.

Het bestuur van Zorgcoöperatie Reek.