Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Cursus ” Omgaan met dementie”

Cursus ” Omgaan met dementie

Vorig najaar is al een oproep gedaan om te inventariseren of er genoeg belangstelling zou zijn om de cursus, Omgaan met dementie, naar Reek te kunnen halen. En er hadden zich genoeg mensen opgegeven om dat te gaan realiseren.

Het heeft een poosje geduurd, vakantie, feestdagen, mailstilte…maar we hebben nu afspraken gemaakt met Ons-Welzijn.

De cursus wordt gegeven in 3 dagdelen, te weten op donderdagochtenden: 
25 april, 9 mei en 16 mei 2019 van 1012 uur in De Babbelaer.

Vorig jaar hebben zich dus al belangstellenden opgegeven en nu de data bekend zijn, zijn er wellicht meer mensen die mee willen doen.

De kosten worden door de Zorg Cooperatie Reek betaald.
Kost de deelnemers dus niets.
Bij teveel aanmeldingen gaan leden van de Zorg Coöperatie Reek voor.

Omdat er niet alleen mantelzorgers meedoen, maar een gemixt gezelschap, is besloten om het stukje verwerking en omgaan met emotie niet te behandelen. Mocht daar toch wel belangstelling voor zijn, dan kunnen we dit bespreken met onze wijkverpleegkundige.
We zouden dit in Reek op een andere manier vorm kunnen geven.

Opgeven kunt u zich bij Liesbeth van Rhijn :
via mail: rhijnreek@gmail.com  of tel: 06-57625388.