Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Contributie 2016

Beste leden,

In de algemene ledenvergadering van 28 november 2013 is de jaarlijkse contributie voor de Zorgcoöperatie Reek vastgesteld op een bedrag van € 20 per persoon per jaar, een gezinslidmaatschap op € 40 per jaar.

Bij diegene die een incassoformulier voor automatische incasso hebben afgegeven, zal de contributie voor het jaar 2016 automatisch van uw rekeningnummer worden afgeschreven.
Dit zal gebeuren in de maand maart 2016. 

Diegene die de contributie zelf betalen ontvangen in de maand maart 2016 een contributie-nota met het verzoek de contributie zelf over te maken.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van ZCR, Wim van den Hazelkamp penningmeester.