Zorgcoöperatie Nieuws

Nieuws voor de Reekse samenleving

Benoeming wijkverpleegkundige.

Per 1 februari 2019 start Gertie Theunissen als wijkverpleegkundige/opbouwwerker.