Benoeming wijkverpleegkundige.

Per 1 februari 2019 start Gertie Theunissen als wijkverpleegkundige/opbouwwerker.